Recomanacions generals

Ingrés programat

Per tal de formalitzar l’ingrés caldrà que us adreceu al Servei d’Admissions del vostre centre de referència i presentar:

DNI  o documentació identificativa

Targeta sanitària o autorització de l’entitat asseguradora o mútua

Se us lliurarà la documentació d’ingrés i haureu de signar dos documents: el Document de Protecció de Dades i un consentiment d’informació a tercers. 

Eviteu portar a l’hospital objectes personals de valor que no siguin necessaris. És important però, que la persona usuària disposi del telèfon mòbil per facilitar que es pugui comunicar, així com del seu carregador.

Durant l’ingrés, us posaran un braçalet identificatiu que haureu de portar durant tota l’estada al centre. En cas que se us trenqui o se us faci malbé, demaneu que us el canviïn. 

Ingrés el mateix dia de la intervenció quirúrgica

Després de passar pel Servei d'Admissions, el personal del servei us indicarà on es troba la sala d'espera i el lloc per accedir a quiròfan o planta.

Posteriorment, el personal d'infermeria us donarà les instruccions i el vestuari adequat per entrar a quiròfan.

Els acompanyants hauran d'esperar fora de l'hospital on, finalitzada la intervenció, seran informats per l’equip mèdic per telèfon.

Ingrés pel naixement del vostre fill o filla

Si l'inici del part és espontani, heu de dirigir-vos al Servei d'Urgències. Des d'allà us acompanyaran a la Sala de Parts on us atendrà el personal d'infermeria, llevadors/ores i ginecòleg/òloga.

Si es tracta d'una cesària o d'una dilatació programada, heu de dirigir-vos al servei d'Admissions, situat al vestíbul principal de cada centre.

Després del naixement i abans de 72 hores, en alguns casos es podrà formalitzar la inscripció del nounat al Registre Civil des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del vostre centre: 

Visites als pacients hospitalitzats

La normativa de visites està subjecte a l'evolució de la pandèmia de Covid-19, pel que aquesta podrà anar canviant. Podeu consultar la normativa vigent a:

Davant de la restricció de visites d'acompanyants, la informació de l'evolució mèdica de la persona ingressada es donarà a un sol interlocutor, per la qual cosa caldrà tenir un telèfon de contacte d'un familiar concret per donar la informació mèdica, sempre que la persona hospitalitzada així ho vulgui.

L'alta

Més informació