El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf som una entitat pública creada el dia 1 d'abril de 2019, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població de referència, mitjançant l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació. Gestionem l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (seu), l'Hospital Residència Sant Camil, l'Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació.