Digestologia

El Servei de Digestiu del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf té cura de la salut digestiva de les persones de les dues comarques, tant en l’àmbit de la prevenció com del tractament.

La formació continuada dels seus professionals i l’adequació dels aparells i l’espai endoscòpic són les nostres claus per donar resposta a les necessitats assistencials de la nostra població de referència.

Cartera de serveis

 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Prevenció del càncer colorectal
 • Malaltia esofagogàstrica i pancreàtica
 • Malalties hepàtiques
 • Endoscòpies
  • Endoscòpia digestiva
  • Endoscòpia intervencionista
   • Tractament hemorràgia digestiva
   • CPRE. Comprèn els següents actes terapèutics: papil·lotomia, extracció de càlculs, litotrípsia, dilatació d’estenosis biliars i col·locació de pròtesi i stents biliars i pancreàtics.
   • Col·locació i recanvi de sondes de gastrostomia per via percutània i endoscòpica (PEG).
   • Tancament endoscòpic de fístules i perforacions digestives.

Disposem d’una consulta d’infermeria per a l’educació i el seguiment proactiu dels pacients en tractament d’hepatitis C, i una consulta d’infermera dins del programa poblacional del cribratge de càncer colorectal.

A l’Hospital de Dia, realitzem paracentesis evacuadores i s’administren teràpies biològiques endovenoses, així com ferroteràpia endovenosa, transfusions sanguínies... entre d’altres.

També es realitzen les següents exploracions:

 • Test de l’alè per a descartar infecció per Helicobacter Pylori
 • Elastografies hepàtiques/fibroscan
 • Tests de l’alè de lactosa, fructosa i glucosa

Equip

Cap Clínic
Dra. Gemma Tremosa

Informació per a Usuaris

Consentiments informats