Donació d'òrgans i teixits

La donació és un acte altruista pel qual una persona, o la seva família, manifesta la voluntat que, a partir del moment de la seva mort, qualsevol part del seu cos que sigui apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar altres persones.

A Catalunya, l'organització responsable de les donacions i trasplantaments és l'Organització Catalana de Transplantament (OCATT)

Donació cos a la ciència

La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual la persona fa cessió del seu cos després de mort, amb la finalitat de la docència i la investigació en l'àmbit de l'Anatomia Humana i la Medicina.

Per obtenir informació addicional sobre com donar el cos a la ciència, poseu-vos en contacte amb les facultats de medicina següents.

Més informació sobre com ser donant