La Comissió d'Ètica Assistencial (CEA) del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és un òrgan consultiu multidisciplinari, al servei de ciutadans i professionals, que té com a objectiu general afavorir que les activitats que es duen a terme a l'entitat es facin dins el marc del respecte a la dignitat de les persones i els drets humans.

Promou l'estudi i la difusió de la bioètica entre els professionals del CSAPG i també al conjunt del nostre àmbit territorial, assessora èticament als professionals en decisions puntuals clíniques o sanitàries, així com als usuaris que ho sol·licitin. També vetlla per a la divulgació i el compliment dels Drets i els Deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Si desitgeu demanar assessorament al CEA, podeu demanar-ho a les unitats d'atenció a la ciutadania que hi ha als hospitals del CSAPG o també per correu electrònic.