Una segona opinió és l'informe d'un metge o metgessa emès a petició del pacient o de les persones que puguin actuar en el seu nom, amb la finalitat de contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.

En quines circumstàncies es pot demanar una segona opinió mèdica?

Per ampliar la informació o fer la petició podeu demanar cita prèvia a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del vostre centre de referència i us explicaran el procediment a seguir (consulteu horaris d'atenció).

El Departament de Salut va regular l'exercici del dret de l'usuari a tenir una segona opinió mèdica en el Decret 125/2007, de 5 de juny, amb objecte de garantir-lo.

Més informació: Departament de Salut