Modificar les dades de contacte d'un pacient

Les dades de filiació i contacte del pacient són molt importants per facilitar el contacte entre el pacient i el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Per això, hem de ser rigorosos en modificar-les.

Per modificar-les us podeu dirigir a Admissions o Informació del vostre centre amb la documentació que ho acrediti

Us recomanem que també comuniqueu aquest canvi al vostre centre d'Atenció Primària (CAP). En cas que les dades que consten a la història clínica del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf no coincideixin amb les que conté el registre de CatSalut, es podran prendre com a referència aquelles que constin a CatSalut.

Podeu realitzar aquest canvi a qualsevol centre de CatSalut.