Voluntats anticipades o testament vital

El document de voluntats anticipades (DVA) es fonamenta en el respecte i la promoció de l'autonomia de la persona, i té com a finalitat donar una sèrie d'instruccions i criteris personals als professionals assistencials sobre com voldríem ser atesos, respectant els nostres valors, en situacions de malaltia, quan no puguem expressar-nos per nosaltres mateixos. També es pot designar una persona representant, com interlocutora amb l'equip assistencial i substituta en la presa de decisions. El nomenament d'una persona que us representi ja és una raó suficient per redactar un DVA.

Si desitgeu més informació o tramitar el vostre DVA podeu dirigiu-vos a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania dels nostres centres, on us informarem i ajudarem a realitzar els tràmits necessaris per formalitzar-lo, registrar-lo i que sigui inclòs a la vostra Historia Clínica.

En el següent enllaç podeu descarregar-vos un model orientatiu de Document de Voluntats Anticipades elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya:

Document de Voluntats Anticipades

Més informació sobre les Voluntats Anticipades