El Consell Rector, és l'òrgan superior de govern del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Està format per:

President

Jordi Cuyàs Soler

Jordi Cuyàs Soler
President del CSAPG

Vicepresidents

Mònica Gallardo Montornés 
Presidenta del Consell Comarcal del Garraf.

Francesc Xavier Edo Vargas 
En representació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Vocals

 • Àngels Cererols Macià
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Lluís Moner Corominas
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Maria Sardà Raventós
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Gemma Valeta i Juan
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Eva Sánchez Busqués
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Miquel-Muç Valls i Soler
  Vocal Servei Català de la Salut.
 • Mónica Gallardo Montornés
  Vocal Consell Comarcal del Garraf.
 • Francesc Xavier Edo Vargas
  Vocal Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Olga Arnau Sanabra
  Vocal Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Ramon Zaballa Serra
  Vocal Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 • Vacant
  Vocal Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 • Abigail Garrido Tinta
  Vocal Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Equip Directiu

Josep Lluís Ibáñez Pardos
Gerent

 • Olga Farré Lladó
  Direcció Operacions Assistencials
 • Vacant
  Direcció Àrea Infermeria Corporativa
 • Ricard Crespo Baquero 
  Direcció Àrea Econòmico financera i Serveis Generals
   
 • Mariano Gutiérrez Coello 
  Direcció Àrea de Sistemes d'Informació
 • Núria Margalef Rivero (Manel Tornadijo Pérez en funcions des de maig 2022)
  Direcció Àrea de Persones
 • Mercè Font Ciurana (en funcions)
  Direcció Àrea d'Atenció a la Ciutadania, Treball Social i RSC
 • Joan Miquel Carbonell
  Direcció de Docència, Recerca i Innovació
 • Rosa Simón Pérez
  Direcció Àrea de Qualitat i Organització