Codi Ètic del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

El Codi Ètic del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és un document elaborat amb l'objectiu d'establir un conjunt de valors i pautes ètiques i de conducta que guiïn el nostre comportament ètic en relació amb la institució i la societat.

A l'hora d'elaborar aquest Codi, hem decidit prendre com a rellevant el terme "compromís". L'ètica, al capdavall, es caracteritza per la responsabilitat, que a la pràctica quotidiana es pot traduir per una sèrie de compromisos, de la institució i dels professionals. Cada un d'aquests agents, al seu torn, pot adquirir un seguit de compromisos en funció de l'agent amb qui es relacioni:

Aquest Codi Ètic, per tant, s'organitza i articula a partir de la relació ètica que hi pot haver entre els diferents agents implicats en l'àmbit sanitari i, específicament, en la realitat del CSAPG.

Codi Ètic del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf