Catalunya i els Estats membres s'han vist afectats d'una manera singular per les conseqüències ocasionades per la COVID-19, que ha provocat una crisi de salut pública amb un enorme impacte econòmic i social. Està sent necessari realitzar quantioses despeses no previstes per reforçar la capacitat del sistema sanitari, així com dotar el conjunt de la societat d'instruments que permetin afrontar la pandèmia. La contribució dels fons europeus és de vital importància per fer front a la situació sanitària i socioeconòmica derivada de l'impacte de la COVID-19.

En aquest sentit, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, en col·laboració amb el Servei Català de la Salut, participa en els fons FEDER per al finançament d'equips mèdics respiradors per tal de fer front a aquesta crisi sanitària.