El CSAPG posa en pràctica la metodologia HOSHIN KANRI per definir el Pla Estratègic del Consorci.

Què és el mètode Hoshin Kanri?

El Hoshin Kanri és un mètode o sistema de treball basat en la cooperació de tota l'organització per assolir els objectius estratègics a llarg termini i la gestió operativa a curt termini, és a dir, permet alinear els objectius generals i estratègics de l'organització amb els processos i amb el dia a dia dels professionals.

Treballar amb aquest mètode comporta un canvi de model de gestió, amb el que la resolució de problemes es situa a nivell dels comandaments i els seus equips de treball i l'avaluació de resultats és continua a través de l'estat del procés.

Passes per elaborar i desplegar l’estratègia