Itziar Navarro

Investigadora

← Altres professionals

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona l'any 2003. Va realitzar l'especialitat de Nefrologia a l'Hospital Universitari de Bellvitge entre 2004 i 2008. A l'any 2008 va realitzar una estància de sis mesos a la Universitat de Venbderbilt (Nashville - Tennessee). Fins l'any 2012 va estar lligada al Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Fundació IDIBELL a través d'un contracte Rio Ortega d'investigació. Al 2011 va completar el Màster de Donació i Transplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules de la UB. Actualment, és la cap del servei de Nefrologia del Consorci Sanitaria Alt Penedès-Garraf. Membre actual de la Societat Catalana de Nefrologia i també de la Societat Espanyola de Nefrologia, i participa de manera activa en els grups de GlomCAT, JovSEN i Glosen, des d'on dóna sortida a estudis multicèntrics. Diverses publicacions indexades en PubMEd i un capítol del llibre Nefrologia Clínica.

Projectes actius