Tractament del dolor associat a la teràpia substitutiva renal mitjançant realitat virtual: assaig clínic aleatori creuat

Projectes promocionats pel CSAPG

Els pacients a hemodiàlisi amb freqüència experimenten dolor i ansietat, especialment en el moment de connexió a la màquina de diàlisi. En aquest assaig clínic avaluem si el dolor i la ansietat dels pacients, disminueix quan s'utilitzen unes ulleres de realitat virtual, on es mostren imatges i sons relaxants, aïllant els sentits dels pacients, en el moment de la connexió a les màquines de diàlisi.

Resum per a professionals

El dolor es un símptoma freqüent i difícil de tractar en els pacients amb Malaltia Renal Avançada sotmès a hemodiàlisi. Els tractaments farmacològics tenen farmacocinètica i farmacodinàmica complexes en aquest tipus de pacients, per la qual cosa les teràpies no farmacològiques podrien ser gran utilitat.  En aquest projecte ens proposem testar si l'ús d'una plataforma de realitat  virtual, dissenyada per l'empresa Psious i testada en altres entorns clínics, pot disminuir el dolor que experimenten els pacients durant la connexió a la sessió de diàlisi.

Per això, hem dissenyat un assaig clínic creuat, que es durà a terme sobre 107 pacients a hemodiàlisi, on la intensitat del dolor (objectiu primari) i l'ansietat (objectiu secundari) que experimenten els pacients a les sessions on són tractats amb realitat virtual, es comprarà amb la intensitat del dolor i l'ansietat que experimenten aquests mateixos pacients a les sessions on no s'utilitza la plataforma de realitat virtual.

Els resultats d'aquest assaig clínic determinar l'ús de la realitat virtual com a tractament coadjuvant del dolor en els pacients amb malaltia renal avançada.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: PAIN DISTRACTION
  • Codi: CSAPG-2
  • Investigadors en el CSAPG Itziar Navarro
  • Finançament: Fons d'investigació del CSAPG