La Comissió de Recerca del CSAPG vetlla perquè els estudis que es realitzen en els nostres centres hospitalaris siguin científicament rellevants, metodològicament correctes i compleixin amb la normativa vigent. La Comissió de Recerca avalua les càrregues i beneficis que els estudis representen per als pacients, els professionals i la institució, així com l'adequació dels mateixos a les línies estratègiques de centre.

Sol·licitud d'avaluació d'un estudi

Per sol·licitar l'avaluació d'un estudi per la Comissió de Recerca, cal enviar el protocol de l'estudi, juntament amb les dades de contacte de l'investigador principal, a la següent adreça de correu electrònic: recerca(ELIMINAR)@csapg.cat

La Comissió d'Investigació pot avaluar els estudis científics en paral·lel a Comitè d'Ètica de la Investigació, per la qual cosa no cal adjuntar el dictamen d'aquest últim a la sol·licitud d'avaluació.

Si es disposa d'ells, es recomana adjuntar a la sol·licitud els següents documents:

Termini d'avaluació

La Comissió de Recerca es reuneix de forma ordinària, amb freqüència trimestral. Els estudis que requereixen aprovació primerenca, són avaluats per la Comissió d'Investigació Permanent, que emet un dictamen en el termini de 7 dies naturals des de la recepció de la documentació.

Membres de la comissió

President

Rodríguez Molinero, Alejandro
Responsable de l’Àrea de Recerca

Investigadors

Benaiges Boix, David
Metge adjunt del Servei d’Endocrinologia i Nutrició

Gálvez Barrón, César
Investigador de l’Àrea de Recerca / Metge adjunt del Servei de Geriatria

Chillarón Jordán, Juan José
Metge adjunt del Servei d’Endocrinologia i Nutrició

Sabrià Bach, Enric
Metge adjunt del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Representant de l'Àrea de Farmàcia

Gassó Masana, Marga
Farmacèutica

Representant de Laboratori

Esteve Cols, Clara
Facultativa Especialista en Bioquímica Clínica del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf

Representants d'Anatomia Patològica

Chappuis d'Oliveira, César
Cap de Servei d’Anatomia Patológica del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

Representants de la Direcció Mèdica

Farré Lladó, Olga
Directora d’Operacions Assistencials

Carbonell Riera, Joan Miquel
Director de Docència, Recerca i Innovació
 

Representants de la Direcció d'Infermeria

Flores Rufián, Manuela
Directora d’Infermeria Garraf

Mato Mañas, Olga
Directora d'Infermeria Alt Penedès

Responsable de Protecció de Dades

Duran i Robert, Eduard
Secretari tècnic, Protecció de Dades i Transparència

Responsable de l'Àrea d'Innovació

Delmàs Camacho, Gerard
Responsable d’Innovació

Comitè ètic de referència

CEIm Comitè de Ètica de la Investigació

Hospital Universitari de Bellvitge