Clinical Leadership Innovative Model Based on Self-Care

Projectes promocionats pel CSAPG

Tradicionalment, els metges no es consideren líders, ni veuen el lideratge com vital per a la cura dels pacients. Les raons principals són expectatives poc realistes d'un líder ideal; la percepció que els rols de lideratge/gestió estan associats amb passar al "costat fosc"; un enfoc en les habilitats clíniques; falta d'oportunitats per emprendre projectes de millora del servei. Una "falta de comprensió dels conceptes de lideratge" i "falta de claredat del paper del líder mèdic" són desafiaments clau addicionals.

El programa de formació en lideratge basat en l'autocura inclou una sèrie d'activitats que demanden temps, atenció i esforç similars a altres processos estàndard del procés d'aprenentatge en coneixements, habilitats i actituds.

L'objectiu d'aquest projectes és investigar si els programes educatius de lideratge basats en l'autocura produeixen millors resultats que els programes que no inclouen la pràctica de l'autocura.

Resum per a professionals

Objectiu principal: Demostrar que un programa educatiu de lideratge per a professionals de la salut basat en l'autocura genera millors resultats que un programa de lideratge equivalent sense la pràctica de l'autocura.

Objectiu secundari: Demostrar que un programa de prescripció d'exercici seguint les recomanacions de l'American College of Sports Medicine (ACSM) i l'Organització Mundial de la Salud (OMS) augmenta l'autocura entre els professionals de la salut fomentant un estil de lideratge col·laboratiu i compassiu i comprendre com el cultiu de l'autocura, el lideratge compassiu i col·laboratiu millora la qualitat de vida professional dels metges i disminueix els nivell d'esgotament dels metges (burn-out).

Número total de participants: Personal d'Infermeria i Mèdic de la Unitat de Diàlisi del Servei de Nefrologia.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: CLIMBS
  • Codi: CSAPG-22
  • Investigadors en el CSAPG Itziar Navarro
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG