Una setmana abans de l’inici de les pràctiques haureu d’enviar un seguit de documentació. Aquí trobareu un formulari on podreu adjuntar tots els arxius necessaris. 

* Els camps són obligatoris


Còpia del DNI:

Còpia de la Targeta Sanitària:


Fitxa de dades personals

(Carrer i número)


Certificat delictes sexuals:

Certificat vacunal (La Meva Salut) on consti la vacunació SARS-CoV-2:

Informe del metge/essa de capçalera (ha de constar si és APTE o NO APTE):

Prova Mantoux PDD (només necessitem resultat positiu o negatiu):

Fes clic aquí per descarregar el document de confidencialitat del pacient. Haureu d'omplir-lo i adjuntar-lo en format PDF, una vegada signat:

Fotografia mida carnet en format JPG: