Imprimir exercicis
 • 014. Flexió màxima assistida de colze amb Theraband en Bipedestació

  Ens col.loquem drets de cara a l'espatllera. Passem un Theraband pel plec del colze que estarà fixat a l'espatllera i amb tensió . Portem a la flexió màxima el colze amb l'ajuda de l'altre mà i realitzem varies flexions màximes. Primer amb el palmell de la mà mirant a la cara i desprès el dors de la mà mirant a la cara. Fer-ho de manera alternada.

 • 013. Flexió màxima assistida de colze amb tovallola

  Drets o asseguts col.loquem un rulo fet amb tovallola al plec del colze. Portem a la flexió màxima el colze amb l'ajuda de l'altre mà i realitzem varies flexions màximes. Primer amb el palmell de la mà mirant a la cara i desprès el dors de la mà mirant a la cara. Fer-ho de manera alternada.

 • 012. Prono-supinació en diferent graus de flexo-extensió

  Podem fer-ho drets o asseguts. Anirem realitzant el moviment de portar el palmell de la mà amunt i avall en diferents angles, des de el braç estirat completament al braç doblegat completament. Realitzar l'exercici diverses vegades.

 • 011. Supinació amb gomes

  Sentats en una cadira amb el colze enganxat a la taula. Agafem la goma amb el palmell avall i realitzem una supinació resistida. Aguantar uns segons la posició i tornem a l'inici.

 • 010. Pronació amb gomes

  Sentats en una cadira amb el colze enganxat a la taula. Agafem la goma amb el palmell amunt i realitzem una pronació resistida. Aguantar uns segons la posició i tornem a l'inici.

 • 006. Flexo-extensió amb politges

  Agafem les politges sentats en una cadira. El braç lesionat comença de baix. El braç de dalt estira la politja cap a baix i així, el braç lesionat pujarà sense fer força. A casa, podem fer servir el marc d'una porta.

 • 005. Flexo-extensió amb coixí rodó

  En Sedestació davant la taula o camilla. Ens agafem de les mans i col.loquem els canells sobre el coixí amb flexió de colze. Amb el braç sa, ajudem a realitzar la flexo-extensió de colze al braç afecte fent rodar el coixí amb la inercia del cos.

 • 009. Prono-supinació d'avantbraç amb pes

  Colze enganxat a la taula. Agafar un objecte amb un pes a l'extrem (o ampolla d'aigua petita mig plena) i fer moviments giratoris per portar palmell amunt i avall.

 • 008. Flexió de colze amb pes

  Recolzar colze en una taula i palmell amunt agafant el pes indicat pel nostre fisioterapeuta. Fer moviment de flexió de colze.

 • 007. Extensió de colze amb pes

  Recolzar el braç sa en una taula o llitera. Agafar un pes amb la mà del braç lesionat partint d'una lleugera flexió de colze i extendre i flexionar aquesta articulació.

 • 004. Flexió de colze assistida

  Recolzar colze en una taula i palmell mirant amunt. Fer moviment de flexió de colze ajundant-nos amb la mà contrària i intentant doblegar-lo al màxim.

 • 003. Extensió de colze assistida

  Recolzar colze en una taula i palmell mirant amunt. Fer moviment d'extensió de colze ajundant-nos amb la mà contraria i intentant estirar-lo al màxim.

 • 002. Flexió de colze

  Braç elevat amb palmell mirant amunt. Fer moviment de flexió de colze fins doblegar-lo al màxim.

 • 001. Extensió de colze

  Braç elevat amb palmell mirant amunt. Fer moviment d'extensió de colze fins estirar-lo al màxim.

Imprimir exercicis