La Responsabilitat Social ODS

El 25 de setembre del 2015, l'Assemblea General de l'ONU va adoptar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. L'agenda, que conté 17 objectius (els ODS) és el resultat d'un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació sense precedents de la societat civil, l'administració local, ONG, empreses, etc.

Aquests objectius substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van estar vigents fins el 2015, i busquen ampliar els èxits que s'havien aconseguit, i obtenir aquelles fites que no van poder ser assolides.

Mentre que els ODM es van centrar principalment en l'agenda social, els ODS són d'ampli abast i s'hi abordaran de manera interconnectada els elements del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

Per altra banda, mentre que els ODM estaven dirigits als països en desenvolupament, els ODS tenen caràcter universal, ja que insten a tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic a l'adopció de mesures per reduir la pobresa i alhora protegir el planeta.

L'objectiu dels 17 ODS és garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. Els objectius aborden reptes mundials decisius per a la supervivència de la humanitat.