Hospital de Dia Oncohematològic

L’Hospital de Dia Oncohematològic és un servei destinat a administrar tractaments de quimioteràpia de forma ambulatòria i realitzar tècniques diagnòstiques o actuacions terapèutiques a aquells pacients que no requereixen d’un ingrés hospitalari.

Al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf comptem amb dos Hospitals de Dia Oncohematològics: un a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’altre a l’Hospital Residència Sant Camil.

Horari

De 8 a 16h de dilluns a divendres

Cartera de serveis

 • Tractaments d’oncologia
 • Tractaments oncohematològics
 • Tractaments mèdics
 • Tractaments d’Urologia
 • Cura i heparinització de reservori venós subcutani
 • Cura i heparinització de CVC
 • Cura i heparinització de PICC

Proves i intervencions

 • Aspirat de moll d’ós
 • Biòpsia de moll d’ós
 • Paracentesi diagnòstica i terapèutica
 • Toracocentesi  diagnòstica i terapèutica
 • Punció Lumbar
 • Determinació de l’absorció de Levotiroxina
 • Sobrecàrrega salina
 • Sagnia
 • Retirada de drenatge Kher

Informació per a usuaris

Proves i intervencions

 • Tractaments de Quimioteràpia (endovenosos subcutanis i vesicals)
 • Tractaments endovenosos, subcutanis i intramusculars no quimioteràpics (incloses transfusions de components sanguinis)
 • Proves diagnòstiques, analítiques, puncions lumbars, paracentesis, toracocentesis, sagnies
 • Instauració de catèters centrals de inserció perifèrica (PICC)

Informació per a usuaris