Unitat de Cures Intensives (UCI)

La Unitat de Cures Intensives (UCI) és un servei altament especialitzat, on es tracten pacients amb patologies greus que suposen un risc vital, actual o potencial, susceptible a recuperabilitat.

Les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats sanitàries de la població, amb criteris d’equitat, eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

Unitat polivalent de 7 llits dedicada a l’atenció integral del pacient crític amb patologia mèdica (cardíaca, respiratòria, neurològica, infecciosa, etc) quirúrgica i traumatològica.

Proves i intervencions

Les pròpies del tractament del pacient crític:

  • Intubació orotraqueal
  • Ventilació mecànica invasiva i no invasiva
  • Oxigenoteràpia d’alt flux
  • Col·locació de catèter venós central
  • Col·locació d’electrocatèter transitori
  • Col·locació de catèter arterial
  • Monitorització PICCO
  • Realització de traqueotomia percutània
  • Tècniques de depuració renal

Humanització

L’UCI compta amb un equip multidisciplinari en el qual es prioritza la qualitat de l'atenció al malalt crític, així com una orientació cap a la humanització de les cures a l’UCI, que clàssicament ha estat un entorn tancat cap a les famílies.

Des del 2018, a la nostra UCI s'ha implementat el programa d'humanització de les cures al pacient crític (projecte HUCI), en el qual s'ha aconseguit obrir les portes fins a les 24 hores i així facilitar la comunicació, sensibilitzar les famílies i millorar la confiança en l'equip de professionals sanitaris, com també la possibilitat de poder ajudar en algunes cures dels pacients.

Degut a la pandèmia de la COVID-19, el programa d'humanització s'ha hagut d'adaptar per la situació epidemiològica que hem viscut. En cada moment, hem actualitzat els protocols sanitaris per seguir oferint a les famílies i als pacients la possibilitat de mantenir les visites i el seguiment per part de l'equip psicosocial segons les necessitats individuals detectades.

Informació per a usuaris

← Torna a serveis

Equip

Cap de servei
Dra. Sandra Leal