Logopèdia

El Servei de Logopèdia s’encarrega de la detecció, diagnòstic, tractament, assessorament, docència i investigació de les àrees de la comunicació humana (llenguatge, parla, deglució i veu) i les seves alteracions.

Cartera de serveis

  • Rehabilitació neurològica: Afàsia, Disàrtria i Disfàgia.
  • Alteracions de la veu (disfonies).
  • Alteracions de la fluència (disfèmia).
  • Alteracions de la deglució (disfàgia).
  • Alteracions en la producció i articulació dels sons (dislàlia).
  • Alteracions en la comprensió i/o expressió del llenguatge: retard del llenguatge, trastorn específic del llenguatge,  trastorns neurodegeneratius, demències...
  • Alteracions en la lectura i l’escriptura: alèxia, disgrafia...

Proves i intervencions

  • Tractaments individuals i grupals

Informació per a usuaris

← Torna a serveis

Equip

Logopedes
Mireia Fortiana
Isabel Teruel
Laura Serrano
Maria Ferrer