Assaig clínic aleatori per avaluar l’eficàcia d’un mocador dissenyat per facilitat el contacte pell amb pell entre progenitors i neonats a terme sans

Projectes promocionats pel CSAPG

La maniobra "pell amb pell" consisteix en col·locar al recent nascut sobre la falda materna o paterna, en contacte directe amb la seva pell des del moment del naixement, el major número d'hores possible, durant els primers dies de vida. Aquesta maniobra té importants beneficis pel bebè i els seus progenitores per la qual cosa, al CSAPG, es fomenta aquesta maniobra per part del personal sanitari. En aquest assaig clínic, analitzem si l'ús d'un mocador que està específicament dissenyat per subjectar el bebè mentre es realitza aquesta maniobra, facilita que els pares dediquin més temps a aquesta important maniobra. 

Resum per a professionals

A l'estudi MOKA incloem gestants que assisteixen a la primera visita hospitalària amb la llevadora, i que tenen el part previs en qualsevols dels dos hospitals del CSAPG.

És un assaig clínic obert aleatori amb dues rames: una rama d'intervenció, on les mares reben un mocador específicament dissenyat pel mètode pell amb pell; i una altra rama control, on les mares reben una tovallola per realitzar el mètode pell amb pell durant l'ingrés, sent aquesta última la pràctica habitual en la nostra maternitat.  

L'objectiu principal de l'assaig és estudiar si l'ús d'un mocador específicament dissenyat pel mètode Pell amb Pell, resulta eficaç pel que fa l'augment del temps pell amb pell mare-fill. 

Com a objectius secundaris s'estudia la relació de l'ús del mocador amb altres variables com el temps de ploralla/irritabilitat del bebè, la pèrdua ponderal o la satisfacció dels progenitors.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: MOKA
  • Codi: CSAPG-14
  • Investigadors en el CSAPG Marta Bernadó
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG