Assaig clínic aleatorizat pel tractament de la fístula transesfinteriana baixa utilitzant fistolotomia amb marsupialització VS. ferida oberta

Projectes promocionats pel CSAPG

Una fístula perianal és una connexió anormal entre la superfície interna del canal anal i la regió de pell que envolta l'anus. El tractament actual consisteix en la "fistulectomia", és a dir, deixar obert a l'exterior tot el trajecte d'aquesta connexió, que discorre sota la pell. Normalment, no es fan punts després d'obrir el canal i es deixa que es tanqui la ferida per si mateixa. En aquest projecte d'investigació, s'assajarà una tècnica alternativa, consistent en fer un punt de sutura en el fons de la ferida oberta, no per tancar-la, sinó per aproximar entre si  els marges de la ferida, amb la intenció de poder cicatritzar més ràpidament. Els resultats de la tècnica alternativa es contrastaran amb els de la tècnica habitual, a través de la comparació del temps de curació (temps de tancament de la ferida) de 40 pacients operats amb la tècnica antiga i 40 pacients operats amb la tècnica nova. Gràcies a aquest assaig clínic, els investigadors podran establir si efectivament la nova tècnica és millor o no del que ja es feia.

Resum per a professionals

La fistulotomia, deixant la ferida oberta, és la pràctica més habitual en el tractament de la fístula perianal transesfinteriana baixa. Alguns estudis suggereixen que la marsupialització d'aquesta ferida comporta menor temps de tancament de la ferida i un menor sagnant postoperatori. L'objectiu d'aquest estudi és comprar el temps de reepitelització en un grup de pacients, amb els quals s'ha realitzat una marsupialització després de la fistulotomia d'una fístula simple baixa (rama A), davant un grup de pacients, amb els quals no s'ha realitzat marsupialització (rama B). És un assaig clínic multicèntric triple cec, aleatori, amb 40 pacients per rama (N=80). Com a objectius secundaris s'analitzarà la intensitat del dolor postoperatori, el temps fins el retorn a les activitats habituals, el temps operatori i d'hospitalització, la continència fecal, freqüència de las cures i personal implicat (professional vs cuidador), la taxa d'infeccions de la ferida i la taxa de recidiva de la fístula. 

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-13
  • Investigadors en el CSAPG Jessica Gonzales
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG