Cinètica de la interleuquina 6 (il-6) en pacients amb NAFLD (fetge gras no alcohòlic) i malaltia pulmonar per COVID-19

Projectes promocionats pel CSAPG

L'afectació pulmonar greu per COVID-19 està molt relacionada amb la inflamació que es produeix com a resposta a la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2). Els pacients amb afeccions del fetge poden tenir una resposta inflamatòria més atenuada i possiblement COVID-19 menys greu. En aquest estudi, es pretén descobrí com és la resposta inflamatòria de pacients amb la malaltia del fetge denominada fetge gras no alcohòlic, així com analitzar si la inflamació té relació amb la gravetat de la COVID-19 en ells. 

Resum per a professionals

L'objectiu és descriure la cinètica d' IL-6 en els pacients amb COVID-19 pulmonar i fetge gras no alcohòlic de base (NAFLD), i comparar aquesta cinètica amb la de pacients amb  COVID-19 pulmonar, però sense NAFLD. Com a objectiu exploratori s'analitzarà si existeix relació entre els nivells d'IL-6 i la gravetat de la malaltia pulmonar en els pacients amb NAFLD.

S'inclouran 30 pacients que ingressin amb afectació pulmonar per SARS-CoV-2 i compleixin criteris d'elegibilitat. 20 de ells tindran NAFLD prèvia i 10 pacients que serviran com a control, no tindran aquesta malaltia hepàtica. A tots els pacients se'ls realitzarà determinació diària dels nivells d'IL-6. Es faran anàlisis descriptius de la corba d'IL-6 en pacients amb NAFLD, i també comparatius amb els pacients control i estudis d'associació amb escales clíniques indicadores de gravetat de la  COVID-19. 

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: IL6-NAFLD-COVID
  • Codi: CSAPG-12
  • Investigadors en el CSAPG Sonia Albertos
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG