Estudio multicéntrico prospectivo de encefalitis y otros síntomas neurológicos asociados a anticuerpos neurales

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu principal d'aquest estudi és determinar la resposta al tractament amb immunoteràpia, en pacients amb síndromes neurològiques associades a anticossos dirigits contra proteïnes de la superfície neuronal o sinàptiques i anticossos intracel·lulars, després del diagnòstic i durant el seguiment a llarg termini de pacients amb encefalitis autoimmunes.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Clínic - IDIBAPS