Four-year effectiveness of covid-19 vaccines against severe disease and asymptomatic infection: the COVIDVAC@SPAIN study

Projectes en col·laboració amb altres centres

Estudi multicèntric dissenyat amb l'objectiu d'avaluar l'efectivitat de les vacunes aprovades per a la COVID-19, en quant a la prevenció de la infecció asimptomàtica per SARS-CoV-2 i la prevenció d'esdeveniments greus de salut en persones que requereixen hospitalització. L'estudi pretén valorar també la diferència en quant a la replicació viral entre vacunats i no vacunats.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitario La Paz