Vivencia de la sexualidad y atención de salud sexual de las mujeres en el posparto desde la perspectiva de las puérperas, parejas y matronas

Projectes en col·laboració amb altres centres

Aquest estudi té l'objectiu de millorar la comprensió de l'experiència viscuda de les dones en relació amb la sexualitat en l'etapa del postpart, la perspectiva de les parelles, i la percepció de les llevadores en l'atenció de salut sexual, en les unitats d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l'àrea sanitària del Garraf.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: IDIAP Jordi Gol