Proyecto coordinado de optimización en el manejo de la bacteremia por Staphylooccus Aureus

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu d'aquest estudi és implementar una intervenció multimodal amb la finalitat de millorar l'evolució clínica dels pacients amb bacteriemia per Staphylococcus Aureus, determinar el grau de compliment de la intervenció en els hospitals participants i analitzar el seu impacte en l'evolució clínica dels pacients.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: PROMISE
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitari de Bellvitge