Pan-European Study on Outcome and Service in Geriatric Rehabilitation in Times of COVID-19 Pandemic - EU-COGER Study

Projectes en col·laboració amb altres centres

Aquest estudi d'àmbit europeu investiga els efectes del Coronavirus (SARS-CoV-2) en persones grans i servirà per a conèixer millor el procés de rehabilitació que les persones necessiten després d'aquesta infecció. Explorarà l'evolució de l'autonomia per a les Activitats de la Vida Diària d'aquests pacients i altres resultats importants en geriatria. L'estudi servirà també per a descriure la rehabilitació proporcionada als pacients amb COVID-19 a Europa.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG Marta Arroyo
  • Finançament: Universitat Autònoma de Barcelona