CSAPG Early Warning Score

Projectes promocionats pel CSAPG

L'escala Early Warning Score ha estat dissenyada per facilitar la detecció d'aquells pacients hospitalitzats que tenen una salut que va empitjorant. No obstant, no se sap si l'ús d'aquesta escala realment millora els resultats de l'atenció hospitalària. En aquest assaig algunes infermeres de l'hospital utilitzaran l'escala CEWS per detectar l'empitjorament dels seus pacients, mentre que d'altres seguiran utilitzant el seu seny clínic, que és la pràctica habitual. Els investigadors analitzaran els resultats de salut dels pacients de les diferents infermeres per esbrinar si realment l'ús d'aquesta escala produeix beneficis i convé implantar-la en els hospitals o, tot el contrari, no aporta beneficis sobre l'atenció tradicional.

Resum per a professionals

Assaig clínic de dues rames, per testar l'eficàcia de l'escala Earaly Warning Score (EWS), per disminuir l'estància mitjana (objectiu principal), la mortalitat i les complicacions (objectius secundaris), dels pacients hospitalitzats al CSAPG. 

L'escala EWS, que ha estat dissenyada per ajudar al personal d'infermeria a detectar  aviat a aquells pacients amb empitjorament del seu estat de salut, ha estat implementada en la meitat de les plantes d'hospitalització, deixant les restants plantes d'hospitalització com a rama control. El projecte s'estendrà al llarg d'1 any e involucrarà a 5220 pacients. A l'anàlisi estadístic es comprarà l'estància mitjana, la mortalitat i les complicacions, derivades de l'activitat hospitalària a la rama intervenció (escala EWS) amb la rama control (pràctica clínica tradicional). 

Com a resultat de l'assaig, s'espera obtenir dades que avalin o descarin l'eficàcia de l'escala EWS per millorar el control clínic dels pacients hospitalitzats i, per tant, la conveniència o no d'adoptar-la en la pràctica clínica hospitalària. 

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: CEWS
  • Codi: CSAPG-11
  • Investigadors en el CSAPG Cristina Ramos
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG