A Pan-European Multi-Centre Observational Study To Determine The Natural History Of Patients With Alpha-1 Antitrypsin

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu d'aquest projecte és generar una base de dades europea d'alta qualitat, amb dades de pacients amb malaltia per dèficit d'alfa-1-antitripsina de totes les edats. El projecte servirà per a entendre millor la història natural de la malaltia i el seu pronòstic, així com per a avaluar el benefici de certes teràpies.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Vall d’Hebron