Estudio de prevalencia de enfermedades metabólicas hepáticas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1: hígado graso no alcohólico y hepatopatía por glucógeno (ReuMap-Pro)

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu d'aquest projecte és descriure la prevalença de les malalties metabòliques hepàtiques (fetge gras no alcohòlic i hepatopatia per glucògen) en la població de pacients amb Diabetis Mellitus de tipus 1, així com estudiar la relació d'aquestes patologies amb el grau de control metabòlic, la presència de síndrome metabòlica i la presència de complicacions micro i macrovasculars.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Sociedad Española de Diabetes