Impacte emocional durant la pandèmia per COVID-19 en treballadors de la salut (treballadors del mitjà hospitalari de Parc de Salut Mar i nefròlegs i infermeres nefrològiques a Espanya) i factors associats

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu és conèixer l'impacte psicològic que ha suposat la pandèmia per COVID- 19 en els treballadors de la salut i identificar els factors de risc i de protecció per a l'inici i la persistència d'esdeveniments adversos psicològics.

Investigadora: Dra. Fabiola Dapena

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona