Estudi de prevalença dels pacients asimptomàtics amb COVID 19 en la població quirúrgica dels hospitals de Catalunya

Projectes en col·laboració amb altres centres

Calcular la prevalença de portadors asimptomàtics de Covid-19 en la població quirúrgica de Catalunya.

Investigador: Dr. Fernando Remartínez

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Vall D'Hebron