Cognition, emotion/behavior, functionality and brain connectivity in critical

Projectes en col·laboració amb altres centres

Projecte que analitzarà l'impacte de la COVID-19 en la capacitat cognitiva, el comportament i la capacitat funcional dels pacients.

Investigadora: Dra. Maria Esther González Aguado

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: NAUTILIUS
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Consorci Sanitari de Terrassa i Universitat de Barcelona