Associació entre l'ús de fàrmacs en dolor crònic i la incidència i gravetat de la infecció Covid-19: Un estudi Cas-Població

Projectes en col·laboració amb altres centres

Estudi per a avaluar si els tractaments analgèsics i el dolor crònic tenen alguna repercussió en la prevalença i gravetat de la infecció per Covid-19.

Investigadora: Dra. Teresa Aberasturi

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitario La Princesa