Estudi observacional prospectiu sobre el maneig de la colecistitis aguda en urgències

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu d'aquest estudi és avaluar el tractament de la colecistitis aguda al nostre país en l'actualitat, així com la taxa de colecistectomies fetes de manera precoç, el tractament conservador i la variabilitat entre centres.

Investigadora: Dra. Diana Escolà

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: COLESURG
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital General Universitario de Elche