Descens de l'ARN VIH-1 en semen i fluid rectal en homes VIH+ naïf que inicien tractament antiretroviral amb dolutegravir i lamivudina o amb Bictegravir/FTC/TAF

Projectes en col·laboració amb altres centres

En aquest estudi es compararà el descens de la càrrega viral en semen i secrecions rectals de pacients infectats per VIH, amb dolutegravir i lamivudina versus Bictegravir/FTC/TAF.

Investigador: Dr. Guillermo Verdejo

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: DOLLARS
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitari de Bellvitge