Valoració de la potència mecànica transmesa als pacients en ventilació mecànica en les Unitats de Cures Intensives: "Mechanical Power Day"

Projectes en col·laboració amb altres centres

Calcular el valor de potència mecànica transmesa als pacients connectats a ventilació mecànica, en la modalitat ventilatòria controlada per volum. S'estudiarà a més si la potència mecànica varia en funció de la patologia i l'epidemiologia de les diferents modalitats ventilatòries, entre altres objectius.

Investigadora: Dra. Sandra Leal

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla