Aplicació de telemedicina en pacients amb dibetis mellitus tipus 1. Estudi d’eficàcia d’una consulta específica

Projectes promocionats pel CSAPG

El maneig dels pacients amb Diabetis Mellitus tipus 1 està canviant ràpidament en els últims anys, a causa en part a la implantació de noves tecnologies com Apps que recomanen bolos d'insulina, o l'ús de sensors continus de glicèmia. Aquest fet suposa un canvi també en l'atenció que prestem a aquests pacients, facilitant la interacció virtual sense necessitat que el pacient es desplaci a la consulta, però disposant de tota la informació necessària per modificar les pautes de tractament. No hi ha estudis que comparin la influència en el control glucèmic del maneig convencional respecte a les visites virtuals.

Resum per a professionals

Hem plantejat un assaig clínic randomitzat, amb l'objectiu de comparar els canvis en l'hemoglobina glucosilada en un grup de pacients afectes de DM1 a l'àrea de referència de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès seguits a través de telemedicina respecte al maneig habitual en consulta.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-5
  • Investigadors en el CSAPG Juan José Chillarón
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG