Evaluation of the efficacy and safety of Symtuza® (Darunavir / Cobicistat / Tenofoviralafenamide / Emtricitabine) in clinical practice as a regimen for "Test and Treat" strategy in early treated HIV-infected subjects

Projectes en col·laboració amb altres centres

Avalua l'eficàcia i seguretat de l'antiretroviral Symtuza® com a tractament primerenc en subjectes amb VIH.

Investigador: Dr. Guillermo Verdejo

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: NAIVESYM
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Fundació FLS de Lluita contra la SIDA, les malalties infeccioses i la promoció de la salut i la ciència