Implementació del programa de recuperació intensificada en cirurgia abdominal (Via RICA) a nivell nacional

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu principal és la implantació uniforme, consensuada i multicèntrica del Programa de Medicina Perioperatòria basada en l'evidència dimanada de la Via Clínica de Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal -RICA-, en els Centres Hospitalaris de la Xarxa Sanitària Nacional.

Investigador: Dr. Fernando Remartínez

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Grupo Español de Rehabilitación Multimodal