Pacients derivats a les unitats del dolor: anàlisi dels tractaments utilitzats per al dolor crònic en el moment de l'admissió a la unitat (Projecte DUO)

Projectes en col·laboració amb altres centres

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la situació dels pacients amb dolor crònic que són derivats a les unitats del dolor quant al control del dolor, l'historial de tractaments i les dosis administrades.

Investigador: Dr. Mauricio Polanco

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: DUO
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Neuraxpharm Spain, S.L.