RACECAT

Projectes en col·laboració amb altres centres

Aquest assaig clínic tracta d'esbrinar si és millor traslladar als pacients amb sospita d'oclusió d'un vas cerebral (ictus) al centre més proper, o a un centre que disposi de tractament endovascular, tot i que estigui més allunyat. Està coordinat pel Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral.

← Altres projectes

Informació del projecte