Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de kinesiotape manual en el dolor muscular de pacientes con patología degenerativa osteoarticular del raquis.

Projectes promocionats pel CSAPG

El tractament de les malalties articulars i musculars mitjançant tires adhesives (kinesiotape), està sent cada vegada més utilitzat en fisioteràpia, sense que existeixi evidència científica sòlida per a justificar el seu ús. En aquest estudi, pretenem esbrinar si l'ús d'aquest tractament té efecte sobre el dolor crònic de pacients amb patologies cròniques de la columna vertebral.

Resum per a professionals

Assaig clínic de dues branques per a avaluar l'eficàcia del kinesiotape manual amb tècnica manual en pacients amb patologia osteoarticular degenerativa del raquis. S'inclouran 500 pacients amb dolor persistent, diagnosticats de cervicalgia, dorsalgia o lumbàlgia crònica per artropatia degenerativa. Els pacients seran aleatoritzats a una d'aquestes dues branques: a) pacients tractats amb kinesiotaping tècnica manual afegit al tractament estàndard, b) pacients amb aplicació de kinesiotaping sense tensió (placebo), afegit al tractament estàndard. Es compararà el canvi de dolor des de la basal (mesurat mitjançant Escala Visual Analògica) fins a la valoració final, entre les dues branques d'estudi. L'objectiu principal s'analitzarà "per protocol", incloent en l'anàlisi tots els pacients aleatoritzats que hagin complert amb totes les sessions de tractament programades en totes dues branques, incloent el tractament estàndard de fisioteràpia i la col·locació de kinesiotaping corresponent a la branca d'aleatorització.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: KINESRAQ
  • Codi: CSAPG-31
  • Investigadors en el CSAPG Alexandra Herrero
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG