Programa de Seguimiento de la Covid-19

Projectes promocionats pel CSAPG

Durant la primera onada epidèmica per COVID-19, les notícies respecte a aquesta nova malaltia eren confuses i no existia evidència científica que justifiqués els tractaments que s'estaven utilitzant en els pacients. Davant aquesta situació, el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf va posar en marxa un programa de seguiment de pacients amb COVID-19, per a recollir dades respecte a la forma de presentació de la malaltia, les malalties prèvies que tenien els pacients, els tractaments que es van usar en ells i el resultat de la seva atenció mèdica. Aquesta base de dades l'objectiu inicial de la qual era contribuir a la presa de decisions clíniques, ha servit i continua servint, per a extreure informació sobre la COVID-19, que s'usa en estudis científics.

Resum per a professionals

El programa de seguiment de la COVID-19 és una cohort prospectiva de 464 pacients ingressats per COVID-19 entre març i maig de 2020. D'aquests pacients es van recollir dades sociodemogràfiques, antecedents personals, medicació prèvia, forma de presentació de la COVID-19, incloent símptomes, radiologia i dades de laboratori, tractaments administrats a l'hospital i pronòstic, incloent complicacions, suport respiratori, necessitat d'atenció en vigilància intensiva i supervivència. De les dades de la cohort s'han extret diverses publicacions científiques que han estat molt citades. Les dades de la cohort s'han integrat posteriorment en cohorts majors metacèntriques, que continuen fent seguiment de pacients de les diverses onades de COVID-19.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: PSC-19
  • Investigadors en el CSAPG Alejandro Rodríguez
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG