Monitorización de la movilidad de los pacientes de Parkinson con fines terapéuticos: Ensayo Clínico

Projectes promocionats pel CSAPG

Els pacients amb Malaltia de Parkinson avançada presenten una sèrie de fluctuacions en els seus símptomes al llarg del dia. A algunes hores, quan la medicació els fa efecte, es mouen amb fluïdesa, però a altres hores la medicació deixa de fer efecte i tenen importants dificultats per a caminar i per a moure's en general. Aquestes fluctuacions en l'efecte de la medicació, es tornen més importants segons progressa la malaltia i resulten molt difícils de controlar pels mèdics neuròlegs. En aquest projecte, s'investiga si un dispositiu que registra les fluctuacions en els símptomes dels pacients amb Parkinson, i que els pacients porten lloc durant la seva activitat normal, serveix perquè els metges puguin ajustar millor la medicació. El dispositiu en estudi va ser desenvolupat en projectes previs, pel CSAPG i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Resum per a professionals

Assaig clínic simple-cec, randomizat per clústers. Els neuròlegs de pacients amb Malaltia de Parkinson, de 40 centres espanyols seran randomitzats a una d'aquestes tres branques d'estudi (1:1:1): a) ajustos terapèutics usant informació d'un Holter de Parkinson, que portaran els pacients durant 7 dies, b) ajust terapèutic usant la informació d'un diari de fluctuacions motores que completaran els pacients durant 7 dies i c) ajust terapèutic usant exclusivament la informació clínica recollida durant la consulta. S'espera reclutar 162 pacients consecutius, que seran seguits durant un període de 6 mesos. El criteri de valoració primari és l'eficiència de l'Holter de Parkinson, en comparació amb la pràctica clínica tradicional, en termes de reducció del temps en Off respecte al basal.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: MoMoPa-EC
  • Codi: INV_PROC_A118 (CSAPG-04)
  • Investigadors en el CSAPG Alejandro Rodríguez
  • Finançament: Institut de Salut Carlos III [DTS17/00195] i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER - 'A way to make Europe') / AbbVie S.L.U