Efectos de la administración del Test del Olfato UPSIT® sobre la encefalopatía hepática encubierta (CHE) en pacientes con cirrosis

Projectes promocionats pel CSAPG

L'encefalopatia hepàtica encoberta és una alteració mental que poden presentar els pacients amb cirrosis, pel fet que el fetge no evita completament que arribin a la sang tòxics que es produeixen durant la digestió. Aquesta patologia és difícil de detectar, la qual cosa es fa mitjançant test cognitius, l'ús del qual ocupa molt temps del metge i del pacient. Atès que els pacients cirròtics amb freqüència tenen també alteracions de l'olfacte, en aquest projecte explorem la idea que les alteracions de l'olfacte, siguin un signe relacionat amb l'encefalopatia hepàtica encoberta, la qual cosa serviria per a poder detectar-la de forma més fàcil en els pacients.

Resum per a professionals

Estudi transversal de validesa diagnòstica, en el qual es compararan els resultats de l'escala olfactòria UPSIT® enfront de test validats per a la detecció de pacients amb encefalopatia hepàtica encoberta (Animal Test i PHES). S'inclouran 18 pacients cirròtics entre 18 i 75 anys, que no presentin un estadi de encefalopatia hepatica ≥2 (escala de West-Haven adaptada), que no presenti comorbilitat psiquiàtrica ni patologies o fàrmacs que alterin l'olfacte. Es valorarà la puntuació del Test de l'olfacte UPSIT® així com la dels test psicomètrics utilitzats per a avaluar l'encefalopatia hepàtica encoberta i s'estudiarà la correlació entre tots dos mitjançant el coeficient de correlació de Spearman, així com la sensibilitat del UPSIT® per a detectar encefalopatia hepàtica encoberta.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: OLFACIR
  • Codi: CSAPG-27
  • Investigadors en el CSAPG Sonia Albertos
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG