Tratamiento de la parotiditis recurrente juvenil mediante irrigación de la glándula parótida a través del conducto de Stenon

Projectes promocionats pel CSAPG

Les glàndules paròtides són unes glàndules que produeixen saliva i estan situades a banda i banda de la cara. La Parotiditis Recurrent Juvenil es caracteritza per la inflamació reiterada d'una d'aquestes glàndules, en successius episodis, i pot implicar la destrucció progressiva d'aquestes. Cada episodi es tracta amb antibiòtics i antiinflamatoris, entre altres mesures. En aquest projecte estudiarem si la "neteja" del conducte que porta la saliva des d'aquesta glàndula a la boca, amb sèrum fisiològic, pot reduir el nombre d'episodis d'aquesta malaltia.

Resum per a professionals

Estudi de cohorts retrospectiu per a analitzar si el tractament mitjançant irrigació de la glàndula paròtide amb sèrum fisiològic a través del conducte de Stenon redueix el número de crisi en un període d'1 any. S'inclouran 16 pacients pediàtrics amb diagnòstic de Parotiditis Recurrent Juvenil, signes ecogràfics d'afectació glandular i almenys tres episodis d'inflamació en l'últim any, als quals se'ls va realitzar tractament mitjançant aquesta tècnica entre l'any 2016 i 2021. En l'anàlisi estadística s'estudiarà diferència en la mitjana crisi abans i després de la intervenció s'analitzarà mitjançant el Test dels rangs de Wilcoxon.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-22
  • Investigadors en el CSAPG Carme Grande
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG